Photos: seminars 2010 – 2012

Lehrgang with Michel Erb – Berlin – November 2012

Lehrgang with Michel Erb – Berlin – August 2012

Lehrgang with Pascal Guillemin – Berlin – March 2012

Lehrgang wih Michel Erb – Berlin – November 2011

Lehrgang with Pascal Guillemin – Berlin – April 2011

Lehrgang with Michel Erb – Berlin – October 2010

Lehrgang with Michel Erb – Berlin – August 2010

Lehrgang with Pascal Guillemin – Berlin – July 2010